SUP-kilpailusäännöt

2020 Finnish SUP and Surf Federation, SUP-SM ja SM ranking kilpailusääntökirja (24.6.2020)

Lataa sääntökirja pdf muodossa täältä.

Sääntökirjan on laatinut Finnish SUP and Surf Federation Suomen Purjelautaliitto ry:n (SPLL) SUP-jaoksen tekemän aiemmin voimassa olleen sääntökirjan pohjalta. Sääntökirjaa päivitetään jatkuvasti. Kulloinkin voimassa oleva sääntökirja löytyy päivitettynä www-sivuilta osoitteesta: www.finssf.fi/sup-kilpailusaannot

Sisällysluettelo

 • Turvallisuus
 • SUP-lautojen ja –tarvikkeiden määritelmä
 • Kilpailijaa koskevat säännöt ja turvallisuus
 • Kilpailupäällikön vastuut ja turvallisuusohjeet
 • Palkintoraha, ikäluokat ja sarjat
 • Kilpailun/ ratojen määritelmät
 • Lähtö- ja maaliintuloprotokolla/ Merkin siirtyminen radalla
 • Rikkeet/ rangaistukset/ protestit
 • Cup, SM, pisteytys

Turvallisuus

Kilpailijoiden, yleisön, kilpailunjärjestäjien ja toimitsijoiden turvallisuus on aina asetettava etusijalle jokaisessa kilpailutapahtumassa. Kilpailupäälliköiden on tiedotettava kilpailijoita ja toimitsijoita vallitsevista olosuhteista ja odotettavissa olevista olosuhteista. Kilpailupäälliköiden on myös varoitettava kilpailijoita mistä tahansa vaaratilanteesta, joka saattaa nousta esiin kilpailun aikana ja vaarantaa kilpailjoiden turvallisuuden kilparadalla tai tapahtuma-alueella. Kilpailupäällikön on myös esitettävä kilpailijoille ennen ensimmäistä lähtöä kilpailijakokouksessa turvallisuussuunnitelma hätätilanteen varalle.

Kilpailupäälliköiden tulee muistuttaa kilpailijoita niistä merkeistä, joilla kilpailijoille viestitään tapahtuman aikana mahdollisesta hätä- tai vaaratilanteesta. Jokaisen kilpailijan tulee olla valppaana ja valmiina auttamaan tilanteen niin vaatiessa.

Alle 15-vuotiaiden kilpailijoiden tulee käyttää kilpaillessaan henkilökohtaista kelluntavälinettä (kelluntaliivi tai vastaava) vesillä ollessaan. Kaikkien kilpailijoiden tulee käyttää kilpaillessaan lautaan ja kilpailijaan itseensä kiinnitettyä karkuremmiä (Leash) vesillä ollessaan. Sprint- ja Technical race kilpailuissa saatetaan vapauttaa kilpailijat karkuremmin käytöstä. Karkuremmiä saa kumminkin halutessaan käyttää kaikissa kilpailuissa.

SUP-lautojen ja –tarvikkeiden määritelmä

 1. Avoin luokka: Luokan kilpailuun saa osallistua millä tahansa SUP-laudalla ja SUP-melalla. SUP-laudan painoa ja mallia ei ole rajoitettu.
 2. Miehet: laudan pituus max. 14′
 3. Naiset: laudan pituus max. 14′
 4. Juniorit: laudan pituus max. 12’6”
 5. Useampirunkoisia lautoja ei hyväksytä.
 6. Melan tulee olla SUP-käyttöön tarkoitettu ns. single blade -mela.
 7. Evien kokoa tai määrää ei ole rajoitettu. Evä ei saa olla yli 30 asteen kulmassa kohtisuoraan laudan pohjasta katsottuna. Evä ei saa luoda lautaan nostetta (’foil effect’)
 8. Laudassa ei saa olla peräsintä tai peräsimen tavoin toimivaa evää.
 9. Kilpailijan henkilökohtaisiin varusteisiin kuuluu henkilökohtainen pelastusliivi sekä karkuremmi. Matkakisassa on aina karkuremmipakko sekä tarvittaessa pelastusliivi.

Kilpailijaa koskevat säännöt ja turvallisuus

 1. Kilpailija päättää itse osallistumisesta kilpailuun, jos luopuu kilpailusta, siitä ilmoitettava kilpailulautakunnalle ennen radalta poistumista.
 2. Kilpailijan tulee meloa SUP-lautaa pääsääntöisesti seisten kilpailun startista maaliintuloon saakka. Kilpailija saa istua, polvistua tai maata laudalla ilman, että etenee samalla. Mikäli kilpailija ottaa enemmän kuin viisi vetoa melalla muutoin kuin seisten, kilpailija diskataan kyseisestä kilpailulähdöstä (DSQ)
 3. Poikkeuksena sääntöön ovat kilpailijan ja/tai kilpailijan välineiden turvallisuutta vaarantavat olosuhteet, jotka kilpailija voi välttää etenemällä meloen istumalla, makaamalla tai polvistuneena.
 4. Kilpailija saa käyttää etenemiseen ainoastaan melaa, aaltoja ja tuulta kilpailun aikana. Ulkopuolinen apu ei ole sallittua kilpailun aikana. Ulkopuolisella avulla tarkoitetaan toisen laudan tai muun aluksen vetoapua, purjeen käyttöä, tuulen voimaa etenemiseen hyödyntävien vaatteiden käyttöä tai muuta etenemisnopeuteen vaikuttavaa välinettä paitsi SUP-lautaa, -eviä ja –melaa.
 5. SM-kilpailuissa kilpailija ei saa beesata (draft) kuin omassa luokassaan kilpailevaa lautaa. Muissa Cup kilpailussa kilpailija saa beesata mitä tahansa kilpailussa olevaa lautaa. (muutos 24.6.2020)
 6. Kilpailijoiden ja toimitsijoiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Kilpailuun osallistuvien on osallistuttava kilpailijakokouksiin ja seurattava kilpailun aikana jaettavaa tietoa kilpailuolosuhteista ja muista kilpailuun vaikuttavista tiedonannoista. Kilpailupäällikön on huolehdittava, että kilpailijat saavat tarvittavat tiedot tietoonsa hyvissä ajoin ennen kilpailustarttia. Kilpailupäällikön on myös muistutettava kilpailijoita seuraavista signaaleista:

Merkinanto hätä- tai vaaratilanteessa

 • kun joku on loukkaantunut tai vaarassa: melaa pidetään pystysuoraan ilmassa taivasta kohti tai heilutetaan
 • kun joku on avun tarpeessa muttei loukkaantunut: kättä heilutetaan ilmassa

Toiminta hätä- tai vaaratilanteessa

 • jokaisen kilpailijan on avustettava vaarassa olevaa tai loukkaantunutta vesillä kulkijaa

Kansainvälinen hätämerkki vesillä

 • käsien heiluttaminen ristiin pään yläpuolella selkeästi, rauhallisin liikkein

Kilpailupäällikön vastuut ja turvallisuusohjeet

 1. Kilpailupäällikön tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa kotimaista sääntökirjaa.
 2. Sääntökirjan lisäksi kilpailupäällikkö voi yhteistyössä kilpailunjärjestäjän kanssa määritellä tapahtumakohtaisen kilpailijaohjeen, jossa huomioidaan tarkemmin paikalliset olosuhteet ja järjestäjän puitteet.
 3. Kilpailupäällikön on kommunikoitava kilpailijoiden kanssa ja asetettava seuraavat asiat kilpailijoiden nähtäville kilpailijakokouksessa ennen ensimmäistä kilpailulähtöä:
  1. Kaikki lähtöajat, radat ja palkintojenjakoajankohta ja –paikka
  2. Pitää nähtävillä kotimaista sääntökirjaa ja mahdollista kisakohtaista kilpailijaohjetta
  3. Kilpailijakokouksen pitäminen vähintään puoli tuntia ennen ensimmäistä kilpailulähtöä
  4. Jakaa kilpailijoille tiedoksi turvallisuusohjeet, kuten vaatimukset kelluntaliivin tai karkuremmin käytöstä, turvaveneiden määrä ja sijainti/ merkitseminen jne.
  5. Lähtöprotokolla, maaliintuloalueet
  6. Paikka ja aika tulosten julkaisemiselle
 4. Kilpailupäällikön tulee huomioida ja tiedottaa kilpailijoille vallitsevat paikalliset venereitit ja muut mahdolliset kilpailun kulkuun vaikuttavat tiedot vesistön liikenteestä tai muusta kilpailualueella tapahtuvasta toiminnasta, joka saattaa vaikuttaa kilpailun kulkuun.
 5. Kilpailun järjestäjällä tulisi olla käytössä vähintään yksi turvavene. Turvaveneellä tulisi olla puhelin/radiopuhelin yhteys rannalla oleville toimitsijoille.
 6. Kilpailupäällikön ja kilpailun järjestäjän tulee huomioida vallitsevat sääolosuhteet ja –ennusteet ja toimittava näiden mukaisesti siten, että kilpailijoiden, toimitsijoiden ja muiden tapahtumaan osallistuvien turvallisuus ei vaarannu.
 7. Kilpailun tulokset julkistettava palkintojenjakotilaisuudessa.

Palkintoraha, ikäluokat ja sarjat

 1. Mikäli kilpailussa jaetaan palkintoraha, tämän rahan tulee olla sponsorin kustantama; palkintorahaa ei tule jakaa osallistumismaksuista (osallistumismaksun suuruus ei saa olla riippuvainen mahdollisen palkintorahan määrästä)
 2. Osallistumismaksut ja ikäluokat:
  1. Alle 12-vuotiaat: ei osallistumismaksua
  2. Juniorit (Kilpailun 1. päivänä alle 18-vuotiaat)
  3. Yli 18-vuotiaat
  4. Seniorit (Kilpailun 1. päivänä 60-vuotiaat ja yli)
  5. Sarjat: Miehet, Naiset, joissa ikäluokat. Kilpailijan on ilmoittautumisensa yhteydessä ilmoitettava, missä sarjassa hän haluaa kilpailla. Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä sarjassa. Esim. juniori tai nainen voi halutessaan kilpailla miesten sarjassa. Kilpailunjärjestäjä yhdessä kilpailupäällikön kanssa päättää, mitä sarjoja kilpailussa käytetään. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea kilpailijoiden määrä.

Kilpailun/ ratojen määritelmät

 1. Technical race – Lähtö- ja maalilinja tulisi sijoittaa rannalle mikäli hiekkaranta käytettävissä. Rata tulisi koostua vähintään kolmesta kääntöpoijusta (suosi M-muotoista rataa) ja lähtö- ja maalilinjasta.
 2. Long distance – Rata merkitään isoin poijuin tai kierretään luontaisia merkkejä kuten saaret. Lähtö- ja maalilinja tulisi sijoittaa rannalle mikäli tapahtumapaikka tämän vain mahdollistaa (hiekkaranta).
 3. Sprint – Rata on 200m pituinen suora rata ilman käännöksiä. Radan pituus tulisi määrittää mahdollisimman tarkkaan esim. GPS:sää apuna käyttäen. Sprint kilpailuun lähdetään aina vesistartilla seisten. Mikäli olosuhteet ovat haastavat voidaan lähteä myös laudalla istuen.
 4. Ratojen suunnittelussa on huomioitava paikalliset olosuhteet, kuten virtaus, aallokko, tuuli, poijukäännökset, veneliikenne jne.
 5. Kilpailupäällikkö voi tarvittaessa muuttaa annettua rataa mikäli olosuhteet ja turvallisuuden säilyttäminen niin vaativat. Muutoksesta on tiedotettava kilpailijoita viimeistään puoli tuntia ennen kyseistä kilpailulähtöä.
 6. Jokaisessa kisassa kisan nimen yhteydessä tulee ilmoittaa radan mitta (noin).

Lähtö- ja maaliintuloprotokolla/ Merkin siirtyminen radalla

Lähtöaikataulut tulee ilmoittaa kilpailijakokouksessa. Näistä aikatauluista tulisi pitää mahdollisimman hyvin kiinni. Ensimmäiseen lähtöön tulisi olla vähintään 30min kilpailijakokouksen päättymisestä. Mikäli lähtöaikatauluja joudutaan muuttamaan tulisi se ilmoittaa vähintään 10min ennen ensimmäistä lähtöä. Mikäli tarkkaa uutta lähtö aikataulua ei pystytä määrittelemään esim. muuttuvien sääolosuhteiden takia, määritellään uusi ajankohta kilpailijakokoukselle jossa mahdollisuuksien mukaan määritellään uusi lähtöaikataulu.

Kun lähtöön on aikaa 5 minuuttia tästä ilmoitetaan kilpailijoille ja pyydetään kilpailijat lähtöalueelle. Järjestäjä tarkastaa, että kilpailijoiden määrä vastaa lähtöluetteloa. Mikäli eroavaisuuksia ilmenee järjestäjä voi tehdä nimenhuudon selvittääkseen kuka puuttuu tai on ylimääräisenä.

Klpailijat pyydetään asettumaan lähtölinjalle (kilpailijat lähtölinjalle/Racers to the line). Laudan keula ei saa ylittää lähtölinjaa, ylittäviä lautoja pyydetään siirtymään taaksepäin.

Lähtölinjan ollessa kunnossa kilpailijoita pyydetään valmistautumaan (kilpailijat valmiina/Racer’s ready).

Annetaan lähtöäänimerkki.

 1. Vesilähtö – Lähtölinja tulee asettaa kohtisuoraan ensimmäiseen kierrettävään poijuun nähden. Lähtölinjan toisena päänä voi olla poiju tai vene, toisena päänä poiju, lähtövene tai selkeästi merkitty piste maalla.
 2. Rantalähtö – Lähtölinja tulee asettaa kohtisuoraan ensimmäiseen kierrettävään poijuun nähden kahden lipun tai muun selkeästi näkyvän merkin väliin.
 3. Maalilinja vesillä – kahden poijun, veneen tai muun selkeästi näkyvän merkin välinen linja. Maalilinjan toinen pää voi olla myös rannalla.
 4. Maalilinja rannalla – Rannalla (pois vedestä) sijaitseva, lipuin tai muunlaisin selkeästi näkyvin merkein ilmoitettu linja, joka kilpailijan pitää ylittää melaansa kantaen.
 5. Kilpailijan maaliintulo viestitään kilpailijalle äänimerkillä.
 6. Kilpailupäällikkö määrittelee kilpailukohtaisesti ajan, jonka maalilinja on auki ensimmäisen kilpailijan ylitettyä maalilinjan (esim. lyhyt rata: odotetaan kaikki maaliin, pitkä rata: 45 minuuttia ensimmäisestä maaliintulijasta). Mikäli tapahtumassa ei ole tiukkaa aikataulua tulisi kaikki kilpailijat odottaa maaliin.
 7. Kilpailupäällikön tulee tiedottaa kilpailijoille, mikäli radalla sijaitseva merkki (poiju, lippu tai vastaava) on siirtynyt tai sitä siirretään. Tiedon tulee saavuttaa kilpailija ennen ensimmäisen kilpailijan etenemistä merkille. Radan tulee olla samanlainen kaikille kyseiseen kilpailulähtöön osallistuville kilpailijoille.

Rikkeet/ rangaistukset

 1. Kilpailijan tulee noudattaa rehtiä urheiluhenkeä koko tapahtuman ajan. Kilpailijan tulee toimia annettujen sääntöjen mukaisesti ja välttää yhteentörmäystä muiden vesilläkulkijoiden ja kilpailijoiden kanssa.
 2. Ahtaissa paikoissa esim. poijukäännöksissä melalla saa tehdä ainoastaan normaalia melontaliikettä. Toisen laudan työntäminen melalla on kielletty. Lauta kontakti on sallittu, mutta tahallisesti toisen päälle ajaminen on kiellettyä. Toisen laudan työntäminen melalla tai toisen tahallinen päälle ajo katsotaan epäurheilijamaiseksi käytökseksi.
 3. Varaslähtö kutsutaan takaisin. Varastavalle kilpailijalle annetaan varoitus. Toisesta varoituksesta kilpailija poistetaan lähdöstä.
 4. Epäurheilijamaisesta käytöksestä saattaa seurata hylkääminen kyseisestä kilpailulähdöstä.

 

Cup, SM-pisteytys ja palkitseminen

 1. Kilpailija saa Distance Cup pisteistä viidestä parhaasta Cup sijoituksestaan SM-kisat mukaanlukien. Distance Cup kilpailuja kaudella 2020 yhteensä kuusi.
 2. Kilpailija saa Technical Race Cup pisteistä kolmesta parhaasta Cup sijoituksestaan. Technical Race Cup kilpailuja on kaudella 2020 yhteensä neljä.
 3. Cup-kauden päättää Suomenmestaruuskilpailu. Saadakseen SM ja Cup-pisteitä tulee kilpailijan olla lajiliiton jäsen (Finnish SUP and Surf Federation).
 4. Palkitseminen ja pisteytys
  1. SM-kilpailujen jälkeen tittelöidään kunkin lajin Suomenmestarit (Distance, Technical ja 200m Sprint), sekä palkitaan kolmen lajin pisteillä voittaneet. Kauden ”päätöstilaisuudessa” lajiliitto palkitsee Cup-sarjojen voittajat.
  2. Cup-pisteet kustakin Cup-osakilpailusta jaetaan seuraavasti:
   1. sija = 1000 pistettä
   2. sija = 750 pistettä
   3. sija = 550 pistettä
   4. sija = 400 pistettä
   5. sija = 325 pistettä
   6. sija = 250 pistettä
   7. sija = 200 pistettä
   8. sija = 150 pistettä
   9. sija = 125 pistettä
   10. sija = 100 pistettä
   11. sija = 99, 12. Sija = 98, 13. Sija = 97 jne.

(osakilpailun pistelasku = lyhyt rata+ pitkärata, tasatilanteessa ratkaisee pitkän radan sijoitus,

  1. Esimerkki
   Kilpailija 1 = Slalom 1. pitkärata 2. =2000
   Kilpailija 2 = Slalom 2. pitkärata 1. =2000
   Osakilpailupisteet : Kilpailija 1. =750 pistettä, kilpailija 2. = 1000 pistettä
  2. SM-kilpailusta jaetaan tuplapisteet.