Hyödyllisiä linkkejä palveluntarjoajille

Tukes:

Palveluntarjoajan velvollisuudet

Ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistäminen (Tukes-ohje 2/2015)

Kuluttajapalveluiden lomakkeita (esim. riskienarviointisuunnitelmapohja)

Vaarallisen palvelun ilmoittamisen lomake