SUP-lautailun kilpailusääntökirja

Laatija: Suomen SUP-liitto ry (Finnish SUP and Surf Federation, FSSF) 
Koskevuus: SUP-lautailun SM-kilpailut ja Suomen SUP Cup -osakilpailut

Päivitetty: 15.8.2022

Lataa sääntökirja pdf muodossa täältä.

 

Sisällysluettelo

 • Kilpailutapahtumaa koskevat yleiset turvallisuusohjeet
 • Sallitut varusteet
 • Kilpailijaa koskevat säännöt ja turvallisuusohjeet
 • Kilpailupäällikön vastuut ja turvallisuusohjeet
 • Palkinnot, ikäluokat ja sarjat
 • Kilpailulajien määritelmät
 • Lähtö- ja maaliintuloprotokolla
 • Rikkeet ja rangaistukset
 • Kilpailuoikeus: SM-kilpailut ja Suomen SUP CUP -pisteet

 

Kilpailutapahtumaa koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Kilpailijoiden, yleisön, kilpailunjärjestäjien ja toimitsijoiden turvallisuus on aina asetettava etusijalle jokaisessa kilpailutapahtumassa. Kilpailupäälliköiden on tiedotettava kilpailijoita ja toimitsijoita vallitsevista olosuhteista ja odotettavissa olevista olosuhteista. Kilpailupäälliköiden on myös varoitettava kilpailijoita mistä tahansa vaaratilanteesta, joka saattaa nousta esiin kilpailun aikana ja vaarantaa kilpailjoiden turvallisuuden kilparadalla tai tapahtuma-alueella. Kilpailupäällikön on myös esitettävä kilpailijoille ennen ensimmäistä lähtöä kilpailijakokouksessa turvallisuussuunnitelma hätätilanteen varalle.

Kilpailupäälliköiden tulee muistuttaa kilpailijoita niistä merkeistä, joilla kilpailijoille viestitään tapahtuman aikana mahdollisesta hätä- tai vaaratilanteesta. Jokaisen kilpailijan tulee olla valppaana ja valmiina auttamaan tilanteen niin vaatiessa.

Alle 15-vuotiaiden kilpailijoiden tulee käyttää kilpaillessaan henkilökohtaista kelluntavälinettä (kelluntaliivi tai vastaava) vesillä ollessaan. Kaikkien kilpailijoiden tulee käyttää kilpaillessaan lautaan ja kilpailijaan itseensä kiinnitettyä karkuremmiä (Leash) vesillä ollessaan. Sprint- ja Technical race kilpailuissa saatetaan vapauttaa kilpailijat karkuremmin käytöstä. Karkuremmiä saa kumminkin halutessaan käyttää kaikissa kilpailuissa.

 

Sallitut varusteet

 • Yleinen ja seniorit: laudan pituus max. 14′
 • Juniorit (U12 ja U16): laudan pituus max. 12’6”
 • Avoin: mikä tahansa SUP-lauta (ei pituusrajoituksia)

Useampirunkoisia lautoja ei hyväksytä.

Melan tulee olla SUP-käyttöön tarkoitettu ns. single blade -mela.

Evien kokoa tai määrää ei ole rajoitettu. Evä ei saa olla yli 30 asteen kulmassa kohtisuoraan laudan pohjasta katsottuna. Evä ei saa luoda lautaan nostetta (’foil effect’).

Laudassa ei saa olla peräsintä tai peräsimen tavoin toimivaa evää.

Kilpailijan henkilökohtaisiin varusteisiin kuuluu henkilökohtainen pelastusliivi sekä karkuremmi. Matkakisassa (long distance) on aina karkuremmipakko sekä tarvittaessa pelastusliivipakko.

 

Kilpailijaa koskevat säännöt ja turvallisuusohjeet

 1. Kilpailija päättää itse kilpailuun osallistumisesta. Jos kilpailija keskeyttää kilpailun, siitä on ilmoitettava kilpailulautakunnalle ennen radalta poistumista.
 2. Kilpailijan tulee meloa SUP-lautaa pääsääntöisesti seisten kilpailun lähdöstä maaliin tuloon saakka. Kilpailija saa istua, polvistua tai maata laudalla ilman, että etenee samalla. Mikäli kilpailija meloo enemmän kuin viisi vetoa melalla muutoin kuin seisten, kilpailija hylätään kyseisestä kilpailulähdöstä (DSQ)

Poikkeuksena ovat kilpailijan ja/tai kilpailijan välineiden turvallisuutta vaarantavat olosuhteet, jotka kilpailija voi välttää etenemällä meloen istumalla, makaamalla tai polvistuneena.

 1. Kilpailija saa käyttää etenemiseen ainoastaan melaa, aaltoja ja tuulta kilpailun aikana. Ulkopuolinen apu ei ole sallittua. Ulkopuolisella avulla tarkoitetaan kilpailun ulkopuolisen laudan tai muun aluksen vetoapua, purjeen käyttöä, tuulen voimaa etenemiseen hyödyntävien vaatteiden käyttöä tai muuta etenemisnopeuteen vaikuttavaa välinettä paitsi SUP-lautaa, -evää ja –melaa.
 2. SM-kilpailuissa kilpailija ei saa beesata (draft) kuin omassa luokassaan kilpailevaa lautaa. Muissa Cup kilpailussa kilpailija saa beesata mitä tahansa kilpailussa olevaa lautaa.
 3. Kilpailijoiden ja toimitsijoiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Kilpailuun osallistuvien on osallistuttava kilpailijakokouksiin ja seurattava kilpailun aikana jaettavaa tietoa kilpailuolosuhteista ja muista kilpailuun vaikuttavista tiedonannoista. Kilpailupäällikön on huolehdittava, että kilpailijat saavat tarvittavat tiedot hyvissä ajoin ennen lähtöä. Kilpailupäällikön on myös muistutettava kilpailijoita seuraavista signaaleista:

Merkinanto hätä- tai vaaratilanteessa

 • kun joku on loukkaantunut tai vaarassa: melaa pidetään pystysuoraan ilmassa taivasta kohti tai heilutetaan
 • kun joku on avun tarpeessa mutta ei loukkaantunut: kättä heilutetaan ilmassa

 

Toiminta hätä- tai vaaratilanteessa

 • jokaisen kilpailijan on avustettava vaarassa olevaa tai loukkaantunutta vesillä liikkujaa

 

Kansainvälinen hätämerkki vesillä

 • käsien heiluttaminen ristiin pään yläpuolella selkeästi, rauhallisin liikkein

 

Kilpailupäällikön vastuut ja turvallisuusohjeet

 • Kilpailupäällikön tulee noudattaa voimassa olevaa, Suomen SUP-liitto ry:n laatimaa sääntökirjaa.
 • Sääntökirjan lisäksi kilpailupäällikkö voi yhteistyössä kilpailunjärjestäjän kanssa määritellä tapahtumakohtaisen kilpailijaohjeen, jossa huomioidaan tarkemmin paikalliset olosuhteet ja järjestäjän puitteet.
 • Kilpailupäällikön on asetettava seuraavat asiat kilpailijoiden nähtäville ja kommunikoitava ne kilpailijoiden kanssa kilpailijakokouksessa ennen ensimmäistä kilpailulähtöä:
  • Lähtöajat, radat ja palkintojenjaon ajankohta ja paikka
  • Voimassa oleva sääntökirjaa ja mahdolliset muut kilpailukohtaiset ohjeet

 

Kilpailupäällikön tulee huolehtia myös seuraavista asioista:

 • Kilpailijakokous tulee pitää vähintään puoli tuntia ennen ensimmäistä kilpailulähtöä
 • Kilpailijoiden kanssa tulee käydä läpi kilpailua koskevat turvallisuusohjeet, kuten vaatimukset kelluntaliivin ja karkuremmin käytöstä, turvaveneiden määrä ja sijainti/ merkitseminen jne.
 • Kilpailijoiden kanssa tulee käydä läpi lähtöprotokolla, lähtö- ja maaliintuloalueet.
 • Kilpailupäällikön tulee huomioida ja tiedottaa kilpailijoille vallitsevat paikalliset venereitit ja muut mahdolliset kilpailun kulkuun vaikuttavat tiedot vesistön liikenteestä tai muusta kilpailualueella tapahtuvasta toiminnasta, joka saattaa vaikuttaa kilpailun kulkuun.
 • Kilpailun järjestäjällä tulisi olla käytössä vähintään yksi turvavene. Turvaveneellä tulisi olla puhelin-/radiopuhelinyhteys rannalla oleviin toimitsijoihin.
 • Kilpailupäällikön ja kilpailun järjestäjän tulee huomioida vallitsevat sääolosuhteet ja -ennusteet ja toimia näiden mukaisesti siten, että kilpailijoiden, toimitsijoiden ja muiden tapahtumaan osallistuvien turvallisuus ei vaarannu.
 • Kilpailun tulokset julkistetaan palkintojenjakotilaisuudessa.

 

Palkinnot, kilpailuluokat ja sarjat

Mikäli kilpailussa jaetaan palkintoraha, sen tulee olla sponsorin kustantama. Palkintorahaa ei tule jakaa osallistumismaksuista (osallistumismaksun suuruus ei saa olla riippuvainen mahdollisen palkintorahan määrästä).

Kilpailuluokat ja sarjat

 • Juniorit U12: alle 12-vuotiaat tai 12 vuotta kilpailukauden aikana (1.1.–31.12.) täyttävät pojat ja tytöt.
 • Juniorit U16: alle 16-vuotiaat tai 16 vuotta kilpailukauden aikana (1.1.–31.12.) täyttävät pojat ja tytöt 
 • Yleinen: yli 17-vuotiaat tai 17 vuotta kilpailukauden aikana (1.1.–31.12.) täyttävät miehet ja naiset

Kilpailijan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava, missä luokassa ja sarjassa hän haluaa kilpailla. Kilpailija voi kilpailla vain yhdessä sarjassa. Esim. juniori tai nainen voi halutessaan kilpailla miesten sarjassa. Kilpailunjärjestäjä päättää yhdessä kilpailupäällikön kanssa, mitä sarjoja kilpailussa käytetään. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea kilpailijoiden määrä.

 

Kilpailulajien määritelmät

 • Technical race (tekniikkakisa) – Lähtö- ja maalilinja tulisi sijoittaa rannalle mikäli hiekkaranta käytettävissä. Rata tulisi koostua vähintään kolmesta kääntöpoijusta (suosi M-muotoista rataa) ja lähtö- ja maalilinjasta.
 • Long distance (matkakisa) – Rata merkitään isoin poijuin tai kierretään luontaisia merkkejä kuten saaret. Lähtö- ja maalilinja tulisi sijoittaa hiekkarannalle mikäli tapahtumapaikka tämän vain mahdollistaa.
 • 200 m sprint (sprinttikisa) – Rata on 200 m pituinen suora rata ilman käännöksiä. Radan pituus tulisi määrittää mahdollisimman tarkkaan esim. GPS-laitetta apuna käyttäen. Sprint-kilpailun lähtö tapahtuu vesiltä seisten. Mikäli olosuhteet ovat haastavat voidaan lähteä myös laudalla istuen.

Ratojen suunnittelussa on huomioitava paikalliset olosuhteet, kuten virtauskohdat, aallokko, tuuli, veneliikenne jne. Poijukäännökset tulisi suunnitella niin, että käännöksiä tulee suunnilleen sama määrä kumpaankin suuntaan ja eri suuntaan etenevät kilpailijat eivät kohtaisi.

Kilpailupäällikkö voi tarvittaessa muuttaa annettua rataa mikäli olosuhteet ja turvallisuuden säilyttäminen niin vaativat. Muutoksesta on tiedotettava kilpailijoita viimeistään puoli tuntia ennen kyseistä kilpailulähtöä.

Jokaisessa lähdössä lähdön nimen yhteydessä olisi hyvä ilmoittaa radan mitta (noin). Vähimmäisvaatimus on, että radan mitta on järjestäjän tiedossa ja se ilmoitetaan kilpailijoille kilpailijakokouksessa.

 

Lähtö- ja maaliintuloprotokolla

Lähtöaikataulut tulee ilmoittaa kilpailijakokouksessa. Näistä aikatauluista tulisi pitää mahdollisimman hyvin kiinni. Ensimmäiseen lähtöön tulisi olla vähintään 30 min kilpailijakokouksen päättymisestä. Mikäli lähtöaikatauluja joudutaan muuttamaan tulisi se ilmoittaa vähintään 10 min ennen ensimmäistä lähtöä. Mikäli tarkkaa uutta lähtö aikataulua ei pystytä määrittelemään esim. muuttuvien sääolosuhteiden takia, määritellään uusi ajankohta kilpailijakokoukselle jossa mahdollisuuksien mukaan määritellään uusi lähtöaikataulu.

Kun lähtöön on aikaa 5 minuuttia tästä ilmoitetaan kilpailijoille ja pyydetään kilpailijat lähtöalueelle. Järjestäjä tarkastaa, että kilpailijoiden määrä vastaa lähtöluetteloa. Mikäli eroavaisuuksia ilmenee järjestäjä voi tehdä nimenhuudon selvittääkseen kuka puuttuu tai on ylimääräisenä.

Klpailijat pyydetään asettumaan lähtölinjalle (‘Kilpailijat lähtölinjalle!’ / ‘Racers to the line!’) Laudan keula ei saa ylittää lähtölinjaa. Lähtölinjan ylittäviä lautoja pyydetään siirtymään taaksepäin.

Lähtölinjan ollessa kunnossa kilpailijoita pyydetään valmistautumaan (‘Kilpailijat valmiina!’ / Racers ready!’)

Annetaan lähtöäänimerkki.

Vesilähtö

Lähtölinja tulee asettaa kohtisuoraan ensimmäiseen kierrettävään poijuun nähden. Lähtölinjan toisena päänä voi olla poiju tai vene, toisena päänä poiju, lähtövene tai selkeästi merkitty piste maalla.

Rantalähtö

Lähtölinja tulee asettaa kohtisuoraan ensimmäiseen kierrettävään poijuun nähden kahden lipun tai muun selkeästi näkyvän merkin väliin.

Maalilinja vesillä

Kahden poijun, veneen tai muun selkeästi näkyvän merkin välinen linja. Maalilinjan toinen pää voi olla myös rannalla.

Maalilinja rannalla

Rannalla (pois vedestä) sijaitseva, lipuin tai muunlaisin selkeästi näkyvin merkein ilmoitettu linja, joka kilpailijan pitää ylittää melaansa kantaen.

Kilpailijan maaliintulo viestitään kilpailijalle äänimerkillä.

Kilpailupäällikkö määrittelee kilpailukohtaisesti ajan, jona maalilinja on auki ensimmäisen kilpailijan ylitettyä maalilinjan (esim. lyhyt rata: odotetaan kaikki maaliin, pitkä rata: 45 minuuttia ensimmäisestä maaliintulijasta). Mikäli tapahtumassa ei ole tiukkaa aikataulua tulisi kaikki kilpailijat odottaa maaliin.

Kilpailupäällikön tulee tiedottaa kilpailijoille, mikäli radalla sijaitseva merkki (poiju, lippu tai vastaava) on siirtynyt tai sitä siirretään. Tieto tulee saavuttaa kilpailijan ennen ensimmäisen kilpailijan etenemistä merkille. Radan tulee olla samanlainen kaikille kyseiseen kilpailulähtöön osallistuville kilpailijoille.

 

Rikkeet ja rangaistukset

 1. Kilpailijan tulee noudattaa rehtiä urheiluhenkeä koko tapahtuman ajan. Kilpailijan tulee toimia annettujen sääntöjen mukaisesti ja välttää yhteentörmäystä muiden vesillä liikkujien ja kilpailijoiden kanssa.
 2. Ahtaissa paikoissa esim. poijukäännöksissä melalla saa tehdä ainoastaan normaalia melontaliikettä. Toisen laudan työntäminen melalla on kielletty. Lautakontakti on sallittu, mutta tahallisesti toisen päälle ajaminen on kiellettyä. Toisen laudan työntäminen melalla tai toisen tahallinen päälle ajo katsotaan epäurheilijamaiseksi käytökseksi.
 3. Varaslähtö kutsutaan takaisin. Varastavalle kilpailijalle annetaan varoitus. Toisesta varoituksesta kilpailija poistetaan lähdöstä.
 4. Epäurheilijamaisesta käytöksestä saattaa seurata hylkääminen kyseisestä kilpailulähdöstä.

 

Kilpailuoikeus: SM-kilpailut ja Suomen SUP CUP -pisteet

Ollakseen oikeutettu kilpailemaan suomenmestaruustitteleistä ja saadakseen SM- ja Suomen SUP Cup -pisteitä kilpailijan tulee

 • olla suomen kansalainen tai Suomessa vakituisesti asuva henkilö.
 • olla Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:n (SMSL) jäsenseuran jäsen (esim. Suomen SUP-liitto ry:n jäsen).
 • omistaa SMSL:n kilpailulisenssi, joka pitää sisällään SUP-lautailun. 
 • omistaa voimassa oleva vakuutus, joka kattaa SUP-laudalla kilpailemisen. Vakuutus on mahdollista hankkia samaan aikaan kilpailulisenssin kanssa Suomisport-palvelussa. 

 

Palkitseminen ja pisteytys

SM-kilpailujen jälkeen tittelöidään kunkin lajin suomenmestarit (Distance, Technical race ja 200 m Sprint), sekä kolmen lajin pisteillä voittaneet (Overall). Tasapisteissä Overall tittelin ratkaisee Distance kilpailun sijoitus.

Suomen SUP Cup -osakilpailuja on kaudella 2022 viisi. Kunkin kilpailijan neljä parasta sijoitusta lasketaan.

200 m sprint ja Technical race CUP pisteytys

 1. sija = 500 pistettä
 2. sija = 375 pistettä
 3. sija = 275 pistettä
 4. sija = 200 pistettä
 5. sija = 162 pistettä
 6. sija = 125 pistettä
 7. sija = 100 pistettä
 8. sija = 75 pistettä
 9. sija = 62 pistettä
 10. sija = 50, 11. Sija = 49, 12. Sija = 48 jne.

Distance pisteytys

 1. sija 1000 pistettä
 2. sija 750 pistettä
 3. sija 550 pistettä
 4. sija 400 pistettä
 5. sija 325 pistettä
 6. sija 250 pistettä
 7. sija 200 pistettä
 8. sija 150 pistettä
 9. sija 125 pistettä
 10. sija 100 pistettä
 11. sija 99, 12. sija 98, 13 sija 97 jne

SM overall pisteiden lasku

Pistelasku = 200 m sprint + Technical race + Distance, tasatilanteessa ratkaisee Distance sijoitus.

15.8.2022 Korjaus Overall pistelaskenta esimerkkiin. SM overall pistelaskussa kukin laji on samanarvoinen max 1000pst / laji.

Esimerkki:
Kilpailija 1 = Technical 1. Sprint 2. Distance 3. = 2300
Kilpailija 2 = Technical 3. Sprint 1. Distance 2. = 2300
Kilpailija 3 = Technical 2. Sprint 3. Distance 1. = 2300

Overall sijoitukset: 

 1. Kilpailija 3, 2300pst
 2. Kilpailija 2, 2300pst
 3. Kilpailija 1, 2300pst