Yleinen

2019 SUP-harrastajakyselyn tulokset

Suomen SUP-liitto teki jäsenilleen ja lajin harrastajille kyselyn syksyllä 2019. Kysely oli jakelussa liiton omassa Facebook-ryhmässä ja lisäksi useammassa SUP- ja surf-harrastajaryhmässä. Määräaikaan mennessä vastauksia kertyi todella komeat 144, joista suurin osa SUP-harrastajilta ja jonkin verran vastauksia tuli myös surffaajilta. Suuret kiitokset kaikille vastanneille!

Kyselyyn vastanneista puolet on harrastanut lajia 2-5 vuotta. Kolmanneksella on SUP-vuosia takana jo yli viisi, osalla heistä jopa yli kymmenen. Ja 17 % on löytänyt harrastuksen pariin viimeisen vuoden aikana.

Forms response chart. Question title: 1. Kauanko olet harrastanut SUP-lautailua / How long have you have you been paddling SUP.. Number of responses: 144 responses.

Ilmatäytteiset laudat ovat harrastajien keskuudessa ylivoimaisesti yleisimpiä. Noin 67 % vastanneista kertoi omistavansa ilmatäytteisen laudan. Kovia lautoja löytyy 28,5 % vastanneilta. Kisalautoja ja SUP-surf -lautoja on melko yhtenevät määrät, molemmat saivat kyselyssä maininnan noin 15 % vastaajilta. Vajaalla 10 % ei ole käytössään omaa lautaa. 62 % vastanneista kertoi omistavansa yhden laudan tai useampia yhden lautatyypin lautoja. Kahden tai useamman lautatyypin merkinneiltä (n. 28 %) löytyi melko tasaisesti erilaisia kombinaatioita. 

Kun kysyttiin, millaisia SUP-harrastajia vastaajat ovat, suurimmaksi harrastajaryhmäksi nousivat silloin tällöin ja hyvällä säällä melovat (45 %). Retkeilijöitä oli 37 % ja kuntoilumielessä melovia 33 % vastanneista. SUP surffaajia oli 18 %.Säännöllisesti ja kisaamistarkoituksissa harrastaa n. 15 %. Kysymykseen oli mahdollista valita useampia vastausvaihtoehtoja. Kaksi tai useampia vaihtoehtoja valinneista yleisimpiä kombinaatioita olivat kuntoilijan ja retkeilijän sekä retkeilijän ja hyvällä säällä suppailijan yhdistelmät. 

Maantieteellisessä jakaumassa pientä haastetta tuloksissa aiheutti se, että vastausvaihtoehdoissa Suomi jaettiin neljään osaan: etelään, itään, länteen ja pohjoiseen. Irtovastauksia keräsivät tämän vuoksi esimerkiksi Keski-Suomi, Lounais-Suomi ja Pirkanmaa. Vastaajien enemmistö, 56 %, kertoi suppaavansa Etelä-Suomessa. Länsi-Suomessa heitä on 17 %, idässä 13 % ja pohjoisessa 6 %. Muutama vastaus saatiin myös ulkomailla suppailevilta.

Vastaajista reilut 28 % on joskus osallistunut kilpailuihin ja 18 % aikoo osallistua jatkossakin. 28,5 % puolestaan ei ole kisannut mutta on ajatellut osallistuvansa tulevaisuudessa. Noin 39 % vastanneista ei ole kisannut eikä ole aikeissa kisata myöskään tulevaisuudessa. Kysyttäessä syytä tälle, nousi yleisimmäksi vastaukseksi se, että suppausta harrastetaan omaksi iloksi ja laji on ennen kaikkea luonnossa liikkumista ja rentoutumista varten. Toiseksi yleisimpänä syynä olivat omat resurssit. Joko koetaan, että kisaamiselle ei riitä aikaa, varusteissa on puutteita, kisat ovat liian kaukana tai oma kunto rajoittaa osallistumista. Kolmanneksi yleisin vastaus oli, että kisaaminen itsessään ei kiinnosta tai lajia ei nähdä ylipäätään kilpailulajina. Joitakin vastauksia keräsi myös tiedon puute, sopivien tapahtumien puute ja aiemmat kokemukset, joiden pohjalta tapahtumat ja kisat eivät enää kiinnosta.

Kysyttäessä, millaisista kisoista ja tapahtumista vastaajat olisivat kiinnostuneita ja pyydettäessä valitsemaan kaksi mieleisintä vaihtoehtoa, eniten mainintoja keräsivät erilaiset matkakisat ja niitä sisältävät yhdistelmäkisat (65 %). Keskipitkiä (8-14 km) matkoja toivoi 51 % ja pitkiä (yli 20 km) 17 % vastanneista. Technical race mainittiin 29 % vastauksista. Downwind keräsi myös suosiota, sen valitsi 17 %. Vastausvaihtoehtojen joukosta oli poimittavissa erilaisia yhdistelmäkisoja (matkakisa/technical racen/sprint) yhdelle ja kahdelle päivälle jakautuvina tapahtumina mutta vastauksia kertyi sen verran tasaisesti, että yhtä suosikkia ei näiden osalta voida poimia. Lisäksi avoimien vastausten puolella mainintoja keräsivät erityisesti SUP surf sekä aaltokisat.

Tulevien tapahtumien osalta toivottiin erityisesti erilaisia retkitapahtumia ja matalan kynnyksen osallistumisen mahdollisuuksia. Vastaajilta tuli paljon ideoita myös kisatapahtumien sisältöihin.

Kysyttäessä, mihin liiton tulisi panostaa kaudella 2020, nousivat vastausten kärkeen tapahtumat, harrastamisen mahdollisuudet, retkireittien kartoittaminen, tiedotus ja turvallisuusasiat. Liiton hallitus on päässyt tutustumaan vastauksiin, ja ideoita uudelle kaudelle näiden pohjalta kehitellään jo kovaa vauhtia. Lisäksi kisajärjestäjät ja kisojen järjestämistä harkitsevat saavat kyselyn vastauksista käyttöönsä laajennetun version sisältäen esimerkiksi vastanneiden ideoita kisatapahtumia varten.