Yleinen

Ohjeistus hyvistä turvallisuuskäytännöistä palveluntarjoajille julkaistu!

Suppailun kesäkausi on jo startannut mahtavissa säissä mutta ruuhkaisimpien lomakausien ollessa vielä edessä päin on hyvä palauttaa mieliin myös turvallisuus vesilläliikkumisessa. Suomen SUP-liitto ry ja Tukes laativat yhdessä ohjeistusta SUP-lautailun turvallisuudesta. Ohjeistus on laadittu palveluntarjoajille ja sen tarkoituksena on opastaa turvallisten suppailupuitteiden luomisessa.

Tutustu ohjeistukseen täällä: https://www.finssf.fi/palveluntarjoajille/turvallisuus/. Sivuille tullaan lisäämään myöhemmin myös helposti printattavissa oleva taitettu versio.

Tärkein ohje on, että palvelun tulee olla oikein käytettynä turvallinen. Kaikki lähtee asiakkaan ohjeistamisesta, mikä on palveluntarjoajan vastuulla. Vallitsevat olosuhteet tulee huomioida, välineiden olla asianmukaisia ja asiakkaan oma taitotaso tunnistaa. Esimerkiksi karkuremmin käytön tärkeyttä ei voi liikaa korostaa ja sen tulisi olla pakollinen turvaväline SUP-palveluita tarjotessa. Tärkeää on myös muiden vesilläliikkujien huomioiminen. Lisäksi palveluntarjoajalla tulee olla valmius pelastamiseen omassa toimintaympäristössään.

Tukes ja Suomen SUP-liitto toivovat, että palveluntarjoajat ilmoittaisivat mahdollisista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista Tukesille ja liitolle. Onnettomuustietojen avulla viranomaisella on mahdollisuus puuttua tapauksen takana mahdollisesti piileviin laajempiin ilmiöihin. Linkki ilmoituslomakkeeseen löytyy palveluntarjoaja-sivultamme hyödyllisten linkkien alta.

Tukes, eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes valvoo kuluttajapalveluiden turvallisuutta, ja on näin ollen myös SUP-lautailun ja muiden yksityishenkilöille tarjottavien vapaa-ajan palveluiden valvova viranomainen.